De Externe V/M is gespecialiseerd in klachtmanagement. U kunt bij De Externe V/M terecht voor een
–       Vertrouwenspersoon, lees hier verder
–       Mediator, lees hier verder
–       Klachtenfunctionaris, lees hier verder
–       Klachtencommissie, lees hier verder

Waarom Extern?
U kunt er natuurlijk voor kiezen uw eigen interne functionaris aan te stellen. Bij goed georganiseerde
kleine en middelgrote organisaties is het aantal klachten en conflicten beperkt. Het is dan vaak
voordeliger een externe in te huren. Voordelen zijn:
–       Onafhankelijkheid en neutraliteit: ook al is een medewerker onafhankelijk en neutraal, als de
klager/melder hier aan twijfelt, dan is de kans op succes al een stuk kleiner.
–       Onbevooroordeeld: doordat ik weinig weet over uw bedrijf of uw branche, stel ik vragen als “hoe
is dat eigenlijk geregeld binnen jullie bedrijf?” Soms ligt hier al een deel van het probleem. Als een            van de partijen dan antwoordt, blijkt vaak dat de andere partij zaken niet wist of een andere idee                had. Hierdoor ontstaat meestal al (meer) wederzijds begrip voor elkaars visie op het voorval.
–       Ervaren en deskundig:  Doordat ik me dagelijks bezighoud  met klachten en me constant
bijschool, heb ik meer ervaring dan een interne functionaris.

Waarom V/M?
–       Ik ben gecertificeerd Vertrouwenspersoon en opgeleid tot register Mediator, maar kan ook de rol
van  klachtenfunctionaris of lid van uw klachtencommissie vervullen.
–       Zowel mannen als vrouwen kunnen bij mij terecht.
–       De Externe V/M is Helga van Silfhout. Mocht u voorkeur hebben voor een man, dan kan ik een
beroep doen op een ervaren mannelijke collega uit mijn netwerk van professionals.