Home

De Externe V/M is gespecialiseerd in klachtmanagement. U kunt bij De Externe V/M terecht voor een:

Waarom Extern?
U kunt er natuurlijk voor kiezen uw eigen interne functionaris aan te stellen. Bij goed georganiseerde kleine en middelgrote organisaties is het aantal klachten, conflicten en calamiteiten meestal beperkt. Het is dan vaak voordeliger een externe in te huren.

Voordelen zijn:

  • Onafhankelijkheid en neutraliteit: ook al is een medewerker onafhankelijk en neutraal, als de klager/melder hier aan twijfelt, dan is de kans op succes een stuk kleiner.
  • Onbevooroordeeld: doordat ik (mogelijk) weinig weet over uw bedrijf of uw branche, stel ik vragen als “hoe is dat eigenlijk geregeld binnen jullie organisatie?” Soms ligt hier al een deel van het probleem. Als één van de partijen dan antwoordt, blijkt vaak dat de andere partij zaken niet wist of een andere idee had. Hierdoor ontstaat meestal al (meer) wederzijds begrip voor elkaars visie op het voorval.
  • Ervaren en deskundig:  Doordat ik me dagelijks bezighoud met klachten en me constant bijschool, heb ik meer ervaring dan een interne functionaris.

Waarom V/M?

  • Ik ben gecertificeerd Vertrouwenspersoon en opgeleid tot register Mediator. Daarnaast kunt u mij inschakelen als klachtenfunctionaris, calamiteitenonderzoeker en lid van uw klachtencommissie.
  • Zowel mannen als vrouwen kunnen bij mij terecht.
  • De Externe V/M is Helga van Silfhout. Mocht u voorkeur hebben voor een man, dan kan ik een beroep doen op een ervaren mannelijke collega uit mijn netwerk van professionals.