Calamiteitenonderzoeker

De meeste incidenten zijn fouten die op tijd ontdekt zijn en hersteld worden, zonder dat de patiënt daar schade van heeft ondervonden.

“Een calamiteit is een niet-beoogde of onverwachte gebeurtenis, die betrekking heeft op de kwaliteit van zorg en die tot de dood van een cliënt of een ernstig schadelijk gevolg voor een cliënt heeft geleid.” (definitie Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg, Wkkgz).

Een calamiteit in de zorg is heel ingrijpend voor cliënt/patiënt, familie, medewerkers van de organisatie, bestuur en management. Een goede reconstructie van de gebeurtenis en de vertaling daarvan naar verbeteringen is een belangrijke tool voor het bereiken van een hogere patiëntveiligheid (één van de speerpunten van de Inspectie).

Zorgvuldig, onafhankelijk en deskundig onderzoek naar de calamiteit is daarom cruciaal. Om inzicht te krijgen in wat er gebeurde, zonder blaming en shaming, ervan te leren en om een volgende keer waar mogelijk te voorkomen.

De inzet van een extern calamiteitenonderzoeker van De Externe V/M heeft als voordeel:

  • Het biedt vertrouwen aan betrokkenen dat het onderzoek onafhankelijk verloopt.
  • De calamiteit wordt deskundig onderzocht volgens beproefde methodieken, o.a. Sire en Prisma.
  • De calamiteit wordt binnen de gestelde termijn afgerond.
  • Het rapport voldoet aan de vereisten van de IGZ en is leesbaar en leerzaam met advies voor de toekomst.