Klachtencommissie

Soms leidt een goed gesprek, eventueel met behulp van een vertrouwenspersoon, klachtenfunctionaris of mediator, niet tot een oplossing. Dan is er bij veel bedrijven in de publieke sector en overheidsorganisaties de mogelijkheid om naar de klachtencommissie te gaan.

Zorgvuldig onderzoek en zorgvuldige klachtenbehandeling is niet alleen in het belang van de melder. Ook de persoon waar de klacht betrekking op heeft (en de organisatie zelf), heeft er groot belang bij dat de procedure zorgvuldig wordt uitgevoerd.

Om zeker te zijn van de benodigde onpartijdigheid, onafhankelijkheid en deskundigheid op het gebied van klachtenbehandeling is het mogelijk om een extern lid toe te voegen aan uw bestaande interne klachtencommissie. Of om uw klachtencommissie volledig extern te laten formeren door mensen uit het netwerk van De Externe V/M.

Taken van de klachtencommissie:

  • Verrichten van onderzoek naar aanleiding van verzamelde informatie, richtlijnen, wet- en regelgeving enz.
  • Horen van aangeklaagden, klagers en andere voor het onderzoek van belang zijnde personen.
  • Houden van een hoorzitting indien nodig.
  • Vormen van een oordeel over de gegrondheid van de klacht.
  • Schrijven van een uitspraak, deze wordt opgestuurd aan klager, beklaagde en opdrachtgever.