Over Helga

Over Helga van Silfhout:

Zoekt u een klachtenfunctionaris, vertrouwenspersoon, klachtencommissie(lid), calamiteitenonderzoeker of mediator, dan haalt u met Helga een gedreven en toegankelijk persoon in huis. Als opgeleid jurist heeft ze zich vanaf 2010 gespecialiseerd in klachtmanagement. Na haar functies op het gebied van HRM, recruitment en re-integratie, gevolgd door training en certificering in vertrouwens- en klachtwerk, calamiteitenonderzoek en mediation weet ze goed de verschillende werkzaamheden uit te voeren. Ze kan goed wisselen met de verschillende petten die ze soms op moet hebben. Als vertrouwenspersoon staat ze immers naast degene die bij haar aanklopt, terwijl je in de andere functies boven of tussen de partijen staat.

Verbinding met mensen is één van de zaken die Helga drijft. Dat begon al tijdens haar studie Bedrijfsrecht, toen ze als bijbaan actief was in de reis- en buitensportbranche. Daarna heeft ze tijdens haar werkzaamheden in het uitzendwezen en bij een re-integratiebureau veel mensen gecoacht en begeleid naar het vinden en behouden van een passende baan. Daarbij heeft ze een kijkje in de keuken kunnen nemen van allerlei bedrijven, van groot tot klein en in uiteenlopende branches.

Helga aan het woord:
“Ik vind het in mijn vak vooral belangrijk om de kern van het verhaal te pakken: waar wringt de schoen, wat is het probleem en het uiteindelijke doel, hoe kunnen we daar komen, wat is daar voor nodig? Ik merk dat de manier waarop ik luister en vragen stel helpt om dingen scherp te krijgen. Als er verschillende oplossingen mogelijk zijn, kan ik de voor- en nadelen laten inzien, zodat er een zorgvuldige keuze gemaakt wordt voor de juiste aanpak. Maar het begint met verbinding waarbij de eerste stap meestal is: de-escaleren. Zorgen dat er weer gecommuniceerd wordt, echt geluisterd. Met respect voor alle betrokkenen!”
“Je moet klachten en problemen nooit kleiner willen maken dan ze zijn, die moet je serieus nemen. Ik heb wel gemerkt dat je ze daarnaast vooral ook niet groter moet maken dan ze zijn. Dat moet precies kloppen. Ik wil daarin altijd zorgvuldig zijn, en streef er naar klachten voor alle partijen zo laagdrempelig mogelijk op te lossen. Verbetering van de communicatie, herstel van de relatie voor de toekomst en leren van het verleden, daar gaat het om!”
Helga is als extern vertrouwenspersoon aangesloten bij en gecertificeerd door de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen (LVVV). Ze is opgeleid en geregistreerd klachtenfunctionaris bij de Vereniging van Klachtenfunctionarissen in de Gezondheidszorg (VKIG) en ze is opgeleid en ervaren mediator, lid klachtencommissie en calamiteitenonderzoeker.